• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • red style
  • green style
  • yellow style
  • orange style
  • grey style
A BEMSZ új Elnökségének és szakmai programjának bemutatása

 

szakmaiA 2020. július 30-án megválasztott Elnökség 2020. szeptember 9-i első ülésén megtárgyalta az Egyesület stratégiájának felülvizsgálatát és a következő főbb döntéseket hozta:

·    A korábbi, a társ védelmi vonalak irányába nyitó stratégia továbbra is érvényben marad, a BEMSZ a 2019-ben módosított Alapszabályának megfelelően a belső ellenőrzés mellett valamennyi kontrol funkció szakembereinek szakmai támogatását, a kölcsönös kommunikáció és tapasztalatcsere előmozdítását célozza.

·     Az előző elnökség sikeres akvizíciós tevékenységét (2020-ra a taglétszám átlépte a 400 fős határt) folytatva új célként a 600 fős taglétszám került kijelölésre.

·      Önálló szekcióként indul újra a Visszaélés-megelőzési Szekció, melynek vezetését Mátyás Sándor vállalta el.

·     Új kezdeményezésként megalapításra kerül a Technológia Platform, amely egyfelől a belső ellenérzést és egyéb kontrol funkciókat támogató technológiai megoldások ismertetését, népszerűsítését célozza, másfelől „interfészként” fog szolgálni az ISACA-val, mint IT Audit és IT Biztonsági szakmai kérdésekkel foglalkozó társszervezettel.

A fentieken túlmenően a hatékony szervezeti működés érdekében az Elnökség tagjai között felosztásra kerültek a legfontosabb operatív feladatok illetve az egyes szekciók feletti felügyeleti feladatok.

Az alábbiakban bemutatkoznak az új Elnökség tagjai továbbá azon állandó meghívottak, akik az Egyesület valamely szekciójának irányítását végző Állandó Bizottságokat vezetik.

Dr Gajdos Márton CIA, CISA, CFE

Jogász, közgazdász, az ABT Hungária Tanácsadó Kft belső ellenőrzési és compliance szolgáltatásokért felelős partnere, a BEMSZ Elnöke.

Az Elnökségen belül az elnöki teendők mellett a nemzetközi kapcsolatokért felel, a Compliance Vezetők (CCO) Klubjának társvezetője, továbbá a Belső Ellenőrzési Vezetők (CA) Klubjának társalapítója. Ezen területek az Elnökség által megtárgyalt és támogatott céljai közé tartozik a BEMSZ nemzetközi beágyazódottságának növelése, a különböző (elsősorban regionális) szervezetek munkájában való részvétel fokozása, külföldi előadók és konferencia-résztvevők meghívása, magyar szakemberek külföldi előadás-részvételeinek támogatása. A már létező Klubok továbbvitele mellett az Egyesület továbbra is nyitott új, a tagság egyes szegmenseire fókuszáló Klubok alapítására, így kiemelt feladat az ilyen irányú igények felmérése és azok kiszolgálásának támogatása.

Kollár Róbert, CIA

A K&H Bank Zrt. belső ellenőrzési igazgatója, a KBC Group Audit módszertani vezetője, a Magyar Bankszövetség belső ellenőrzési munkacsoportjának elnöke.

2012-2018 között a BEMSZ elnöke volt, azóta a BEMSZ-en belül a Pénzintézeti Állandó Bizottság vezetője. A pénzintézetekben dolgozó kollégák képviselete mellett fontosnak tartja a versenyszférában meglévő tapasztalatok megosztását a közszféra ellenőrei számára.  Kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatait felhasználva a BEMSZ konferenciáinak megszervezését és érdekes tartalmakkal való feltöltését is kiemelt feladatának tartja.

Gyepessy Ferenc CIA, CRMA, EQA

A Fővárosi Vízművek Zrt. Vállalati Audit osztályvezető (CAE), CIA-klub vezetője

2010-2018 között a BEMSZ elnökségi tagja volt, 2018 óta a BEMSZ-en belül a Vállalati Állandó Bizottság (VÁB) tagja. 20 éves belső ellenőrzési tapasztalatát felhasználva fontosnak tartja elsősorban a köztulajdonú gazdasági társaságokban dolgozó belső ellenőr kollégák szakmai ismereteinek bővítését. Aktívan részt vesz a legmagasabb nemzetközi szakmai képesítéssel rendelkező „CIA-s kollégák” összefogásában, a CIA-klub rendezvényeinek szervezésében, az elnökségen belüli érdekképviseletükben. A belső ellenőrzési szervezetek minőségbiztosítását is kiemelt feladatának tartja.  Az angol nyelvű szakmai kiadványok, útmutatók fordításán és kiadásán keresztül járul hozzá a teljes belső ellenőri szakma tudásának növeléséhez, bővítéséhez, tudásmegosztás elősegítéséhez.

Szabó István

2005 óta a KPMG tanácsadója, jelenleg szenior manageri pozícióban vezeti a belső ellenőrzési és compliance szolgáltatások területét. 2018 óta a BEMSZ Elnökségi tagja és a belső ellenőrzési vezetőknek szóló BEMSZ-KPMG CAE Klub vezetője.

Az első két évben a tagok preferenciájának megfelelően a Klub a belső ellenőrzési funkciók benchmarkjával, tervezéssel (és a COVID-19 kapcsán felmerült újratervezéssel), a humán erőforrás-kezeléssel és a jelentéskészítéssel foglalkozott. Idén novemberben határozzuk meg ismét közösen a további 2 év szakmai és informális programját a belső ellenőrzési vezetők számára. István felel továbbá a BEMSZ social media kommunikációjáért is. Aktualitásokért kérjük kövessétek LinkedIn oldalunkat, amely 2021-től várhatóan az egyedüli kizárólagos professzionális social media felületünk lesz. Szakmai cikkek, érdekességek, tagvállalati hírek és akár belső ellenőrzési álláshirdetések is elhelyezhetőek itt.

Batta István, ACCA, CIA, CISA, CAMS

A Magyar Posta Zrt. Ellenőrzési igazgatóságának vezetője, 2018-tól a BEMSZ elnökségének tagja, valamint a megújult Vállalati Állandó Bizottság elnöke.

Célul tűzte ki a belső ellenőrzés szakmai elismertségének magas szintre emelését, illetve a jó gyakorlatok megismertetését, elmélyítését a szervezeti tagok körében. Valamint István felügyeli a BEMSZ honlapjának megújítási munkálatait, kiemelten a korábbi felmérések kiértékelése alapján igényként felmerült tudástár kialakítását.

Doszpod Dénes

Üzemgazdász, MBA, a RiGoCon Tanácsadó tulajdonos-ügyvezetője.

A BEMSZ Kockázatmenedzsment Állandó Bizottságának (RÁB) vezetője, egyben felelős a BEMSZ Délutánok működésének koordinációjáért és szakmai színvonalának további növeléséért. Elnökségi tagként általános célja, hogy a BEMSZ minél szélesebb körű szakmai elismertséggel rendelkezzen a hazai vállalatok döntéshozói és tulajdonosi képviseletei körében.

Ludvigh Csilla, CIA

Közgazdász, okl. könyvvizsgáló, az MKB Bank belső ellenőrzésén dolgozik igazgatói beosztásban.

Fő feladata a BEMSZ gazdálkodásának figyelemmel kísérése, a működés fejlesztésére javaslatok megfogalmazása. A "kincstárnoki" funkción túlmenően feladata új oktatási ötletek generálása, illetve együttműködés az ETK Zrt.-vel.

Dr. Malatinszky Janka

Jogász, az MVM Zrt. Csoportszintű belső ellenőrzési igazgatója, az NKM Nemzeti Közművek Zrt. Csoportszintű belső ellenőrzési igazgatója.

A BEMSZ Elnökségén belül elsődlegesen a kodifikációs munkákban vállal jelentős szerepet, melyhez nemcsak az energetikai ágazatot átfogóan meghatározó jogszabály-alkotási tevékenysége során szerzett tapasztalatait, hanem a magyar energetikai szektoron belül gyűjtött jogtanácsosi tapasztalatait, továbbá a megfelelőség biztosításával, a vállalati működésfejlesztést szolgáló módszertanokkal, a tulajdonosi szemléletű ellenőrzési rendszerek kialakításával összefüggő széleskörű szakismeretét, jártasságát is hasznosítja. BEMSZ-en belüli teendőivel nemcsak a hazai jogszabályi környezet megfelelő implementálásának segítésével, hanem a nemzetközi előírások és ajánlások hazai gyakorlatban történő minél hatékonyabb foganatosításával kívánja támogatni a szervezet és a szervezet tagjainak, követőinek munkáját, célul tűzve ki a vállalati szektoron belül olyan működési kiválóság elérését, amely az ellenőrzött társaságok tulajdonosi érdekeit és stratégiai céljainak elérését a lehető leghatékonyabban szolgálja, továbbá, amely biztosítja, hogy az ellenőrzött társaságok felügyelőbizottságai az ügyvezetés ellenőrzésére irányuló, a belső ellenőrzésen keresztül végzett tevékenységüket eredményesen, rendszerezett keretek között fejthessék ki.

Smohay Ferenc

ABT Treuhand Csoport Kockázatmenedzsment üzletágának partnere, CIA, CISA, 2018 óta a BEMSZ elnökségi tagja.

2018 óta a havi hírlevél szerkesztője, 2019-ben megalapította, és 2020-ig vezette a Risk Management és Fraud Prevention szekcióját irányító Állandó Bizottságot (RÁB). A következő két évre vonatkozó tervei között kiemelt helyen szerepel a BEMSZ Technológiai Platform megalapítása, amely iránytűként szolgálna a belső ellenőrzési vezetők és szakemberek számára amikor technológiai kérdéseik merülnek fel a belső ellenőrzési és compliance munkafolyamatok informatikai támogatása vagy audit céleszközök (pl. adatelemzés) keresése kapcsán. Várja azon BEMSZ tagok jelentkezését, akik szívesen segítenék ezt a kezdeményezést.

Polgár Péter

Agrármérnök, közgazdász, okleveles pénzügyi revizor, adótanácsadó, adószakértő, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal belső ellenőrzési szakterületének vizsgálatvezetője.

A BEMSZ Közszféra Szekcióját Irányító Állandó Bizottság (KÁB) elnökeként fontosnak tartja a közszférában tevékenykedő belső ellenőrök szakmai elismertségének, presztízsének a növelését. További elérendő célként azonosítja a szakmai kérdések megvitatását és közös nevezőre hozását, valamint a szakmai munka állásfoglalásokkal, ajánlásokkal történő támogatását. A BEMSZ hatékony és törvényes működésének támogatására a több mint 20 éves egyesület irányítási tapasztalatát ajánlja fel.

Mátyás Sándor

Közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank Belső Ellenőrzésének vezetője, 2010-2012 között a BEMSZ elnöke, 2013-ban a BEMSZ Visszaélés-megelőzési szekció elődjének megalapítója.

Célja a Visszaélés-megelőzési szekció érdemi munkájának újraindítása az ACFE Hungary és más, erre nyitott szervezetek szakmai-tartalmi támogatásával.

A szektor-semleges szekció fókuszában a visszaélésekkel kapcsolatos belső ellenőrzési feladatok állnak: hasznosítható tapasztalatokat, eszközöket adjon át azok sikeres elvégzéséhez.

Bácsfalvi András:

Banki és vállalati tapasztalattal egyaránt rendelkező közgazdász-szociológus. 2013 és 2016 között az Eximbank és a MEHIB compliance igazgatója, jelenleg az MKB Bank Compliance Igazgatóság vezetője. A Magyar Bankszövetség Compliance, illetve Pénzmosás Elleni munkacsoportjainak tagja; utóbbinak 2016 júliusa, előbbinek 2018 novembere óta elnöke és a szankciókkal, korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos aktualitások témafelelőse. 2016 óta tagja a pénzmosás elleni szakértők nemzetközi szervezetének (ACAMS). Compliance-szel és a pénzmosás-megelőzési témakörrel kapcsolatos konferenciák rendszeres előadója és a témakör oktatója.

A következő két évben szeretné növelni a Compliance szekció létszámát, szeretne havonta hírlevél formájában compliance jellegű témákat feldolgozni, szeretne évente 2-3 compliance délutánt összehozni, illetve szeretne új platformokat is kipróbálni (Podcast) a téma és a BEMSZ népszerűsítése érdekében.

 

 

vilagkonf

globconn


KAPCSOLAT

Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete honlapja

BEMSZ titkárság - 1149 Budapest, Angol u. 34. - Telefon: 336-1505 - E-mail: titkarsag@iia.hu - Titkárságvezető: Miskolczi Judit

SzerkesztőségETK Szolgáltató zRt. 
Üzemeltetés:  MAZE Kft.

Facebook oldalhttps://www.facebook.com/BEMSZ

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

TAGSÁG

Tudjon meg többet a tagságról!