• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • red style
  • green style
  • yellow style
  • orange style
  • grey style
Meghívó a BEMSZ éves közgyűlésére
There are no translations available.

kozgy
A Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete (továbbiakban Egyesület vagy BEMSZ) 2020. július 30-án 16.00-i kezdettel tartja meg éves rendes közgyűlését.

A COVID 19 járványra, annak esetleges kiújulására illetve a járvánnyal kapcsolatban elrendelt korlátozó intézkedésekre tekintettel, a közgyűlésen résztvevő egyesületi tagjaink személyes biztonságát és egészségét szem előtt tartva, a Közgyűlést online tartjuk meg a következő eljárásrend szerint:


• Az Egyesület minden tagja akinek jogviszonya 2020. június 30-ával rendezett és éves tagdíját befizette, az Egyesület Titkársága felé megadott e-mail címére a fenti időpontra szóló elektronikus meghívót fog kapni közvetlenül a Titkárságtól.
• A lebonyolítás a videokonferenciák (Microsoft Teams) megszokott rendje szerint kerül majd lebonyolítására.
• A közgyűlést megelőzően egy szavazólap is megküldésre kerül majd a tagok részére. Ezt a közgyűlés adott pontján kell majd kitölteni és a megadott e-mail címre elküldeni, ebben lehet majd a napirendnek megfelelően szavazásra bocsájtott témák illetve a tisztújítás kapcsán a szavazatokat leadni.
• A Közgyűlés határozatképességéhez és az ott hozott határozatok érvényességéhez a szavazni jogosult tagok 25%-nak szavazata szükséges. Amennyiben a Közgyűlés tartama alatt nem érkezik be a kellő számú szavazat, akkor a közgyűlési döntési pontokat tartalmazó prezentációk megküldésével az online rendezvény lezárása után a szavazólapok e-mail-ben (ismét) megküldésre kerülnek a teljes tagság részére annak megjelölésével, hogy legkésőbb meddig kell a kitöltött szavazólapokat visszaküldeni.
• A további részletes szabályokról, a közgyűléssel, a tisztújítással kapcsolatos részletekről később további értesítést küldünk.

NAPIREND:

• Beszámoló az Egyesület 2019. évi tevékenységéről.
• Beszámoló az Egyesület 2019. évi gazdálkodásáról.
• Előterjesztés az Egyesült 2020. évi célkitűzéseiről.
• Tisztújítás: az Egyesület 2019-ben módosított Alapszabálya értelmében 9 tagúvá vált Elnökség tagjainak megválasztása.
• Az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslat bemutatása, döntéshozatal.
• Az Életmű díj díjazottjának bemutatása.

A Közgyűlésen való részvételére feltétlenül számítunk!

Tisztelettel,

A BEMSZ Elnöksége

2019. évi beszámoló

 


 

Tisztújítás

 

Tekintettel arra, hogy idén lejár az Elnökség mandátuma, mostani közgyűlésünk egyben tisztújító közgyűlés is. Sok tekintetben új lesz az a tisztújítás: a körülményekre tekintettel online kerül megtartásra és a szavazatokat is online módon kérjük majd leadni, illetve a tavalyi Alapszabály-módosítás értelmében idén először a korábbi 5 helyett 9 Elnökségi tagot választunk meg.

A sikeres tisztújítás lebonyolításának feltétele, hogy kellő számú jelölt mérettesse meg magát. Kérjük ezúton, hogy minden kedves tagtárs, aki érez magában elhivatottságot az Elnökség munkájában való részvételre az jelentkezzen, illetve ha más tagtársat talál érdemesnek az Elnökségi munkára, úgy jelezze vele egyeztetve a jelölést a Jelölő Bizottság felé.
Jelölő Bizottság elnöke Csizmárné Urbán Mária, email címe: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

A jelentkezések, jelölések beérkezési határideje: 2020. június 30.

A jelentkezőknek, illetve a jelölteknek ezt követően 2020. július 10-ig el kell fogadniuk a jelöltséget és az alábbi dokumentumokat a Jelölő Bizottságnak megküldeni:
- nyilatkozat a jelölés elfogadásáról,
- egy rövid szakmai önéletrajz,
- az Elnökségben folytatandó szakmai munka főbb irányai összefoglalója.

A jelöltek végleges listáját a Jelölő Bizottság 2020. július 15-ig küldi meg a tagság részére.

Kérjük szíves közreműködéseteket a tisztújítás sikeres lebonyolításában, minél több jelölt méretteti meg magát, annál nagyobb lesz a „választék” a tagság egésze számára.


 

Az elnökségi tagságra jelöltek szakmai életrajza


 

Meghatalmazás a közgyűlési képviselethez

 

vilagkonf

globconn


KAPCSOLAT

Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete honlapja

BEMSZ titkárság - 1149 Budapest, Angol u. 34. - Telefon: 336-1505 - E-mail: titkarsag@iia.hu - Titkárságvezető: Miskolczi Judit

SzerkesztőségETK Szolgáltató zRt. 
Üzemeltetés:  MAZE Kft.

Facebook oldalhttps://www.facebook.com/BEMSZ

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

TAGSÁG

Tudjon meg többet a tagságról!

eletm