• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • red style
  • green style
  • yellow style
  • orange style
  • grey style
Közgyűlési meghívó

 

kozgyMEGHÍVÓ

 

 

 

A Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete (továbbiakban Egyesület vagy BEMSZ) 2020. július 30-án 16.00-i kezdettel tartja meg éves rendes közgyűlését. 

A COVID 19 járványra, annak esetleges kiújulására illetve a járvánnyal kapcsolatban elrendelt korlátozó intézkedésekre tekintettel, a közgyűlésen résztvevő egyesületi tagjaink személyes biztonságát és egészségét szem előtt tartva, a Közgyűlést online tartjuk meg a következő eljárásrend szerint:

• Az Egyesület minden tagja akinek jogviszonya 2020. június 30-ával rendezett és éves tagdíját befizette, az Egyesület Titkársága felé megadott e-mail címére a fenti időpontra szóló elektronikus meghívót fog kapni közvetlenül a Titkárságtól.

• A lebonyolítás a videokonferenciák (Microsoft Teams) megszokott rendje szerint kerül majd lebonyolítására.

• A közgyűlést megelőzően egy szavazólap is megküldésre kerül majd a tagok részére. Ezt a közgyűlés adott pontján kell majd kitölteni és a megadott e-mail címre elküldeni, ebben lehet majd a napirendnek megfelelően szavazásra bocsájtott témák illetve a tisztújítás kapcsán a szavazatokat leadni.

• A Közgyűlés határozatképességéhez és az ott hozott határozatok érvényességéhez a szavazni jogosult tagok 25%-nak szavazata szükséges. Amennyiben a Közgyűlés tartama alatt nem érkezik be a kellő számú szavazat, akkor a közgyűlési döntési pontokat tartalmazó prezentációk megküldésével az online rendezvény lezárása után a szavazólapok e-mail-ben (ismét) megküldésre kerülnek a teljes tagság részére annak megjelölésével, hogy legkésőbb meddig kell a kitöltött szavazólapokat visszaküldeni.

• A további részletes szabályokról, a közgyűléssel, a tisztújítással kapcsolatos részletekről később további értesítést küldünk.

 

NAPIREND:

 

• Beszámoló az Egyesület 2019. évi tevékenységéről.

• Beszámoló az Egyesület 2019. évi gazdálkodásáról.

• Előterjesztés az Egyesült 2020. évi célkitűzéseiről.

• Tisztújítás: az Egyesület 2019-ben módosított Alapszabálya értelmében 9 tagúvá vált Elnökség tagjainak megválasztása.

• Az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslat bemutatása, döntéshozatal.

• Az Életmű díj díjazottjának bemutatása.

 

A Közgyűlésen való részvételére feltétlenül számítunk!

 

Tisztelettel,

 

A BEMSZ Elnöksége

2019. évi beszámoló

 

vilagkonf

globconn


KAPCSOLAT

Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete honlapja

BEMSZ titkárság - 1149 Budapest, Angol u. 34. - Telefon: 336-1505 - E-mail: titkarsag@iia.hu - Titkárságvezető: Miskolczi Judit

SzerkesztőségETK Szolgáltató zRt. 
Üzemeltetés:  MAZE Kft.

Facebook oldalhttps://www.facebook.com/BEMSZ

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

TAGSÁG

Tudjon meg többet a tagságról!

eletm